NAUTILUSEDUCATIEF>>WARMTEPOMP>>WERKINGCOP>>
CONTACT

Nautilus Educatief
warmtepomp

In de discussie over het gasloos maken van woningen komt het inzetten van warmtepompen als alternatief voor de gas-CV naar voren. Dit des te meer omdat de hoeveelheid restwarmte van de industrie die beschikbaar is voor stadsverwarming in de toekomst een dalende tendens zal vertonen, een regelrecht gevolg van de te verwachten efficiencyverhoging in de industriële processen. En van het verbranden van biomassa (pellet kachels) is al vaker aangetoond* dat dat geen bijdrage kan leveren aan verlaging van de CO2-uitstoot.  
* https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/ visiedocument-biobrandstof

Een goede isolatie van de woning is vanzelfsprekend altijd een vereiste. Immers alles wat je via isolatie aan energie bespaart, hoef je niet op te wekken!

In 2004 verbouwden we onze boerderij uit 1877 tot een duurzaam onderkomen zonder gas. Hier een korte video mét uitleg van de werking van een warmtepomp.

Bij de snelle toename in Nederland van het aantal geïnstalleerde warmtepompen voor woningen (zie tabel) valt op, dat het grootste deel daarvan bestaat uit lucht/water warmtepompen. Dit type haalt zijn warmte uit de buitenlucht. Warmtepompen kunnen ook hun warmte halen uit de bodem: water/water warmtepompen. Besproken worden op de komende pagina's de voor- en nadelen van beide types warmtepomp. Deze discussie is ook als pdf 'Warmte voor Warmtepompen' binnen te halen.  
De volgende onderwerpen komen voorbij: 

WERKING / COP
CENTRALE VERWARMING
WARMTEBRONNEN
BALANS OPMAKEN
CONCLUSIE

Placeholder Picture

Soms wordt biogas (CH4) of waterstofgas (H2) genoemd als alternatieve verwarmingsbron. In het bijzonder dat laatste legt het met een 8-maal hogere verbruiksprijs af tegen de warmtepomp. Deze gassen zijn misschien wél geschikt als buffer voor tijdelijke wind- en zonne-energie tekorten bij de opwekking van elektriciteit. Zie de aparte pagina WATERSTOF voor een discussie hierover.

NAUTILUSEDUCATIEF>>JW>>GROEPSWERK>>BASISINKOMEN>>WARMTEPOMP>>DIVERS>>STUDIECLUBVORDEN>>