NAUTILUSEDUCATIEF>>BASISINKOMEN>>MAATSCHAPPIJ>>
CONTACT

Nautilus Educatief
basisinkomen

Invoering van een Onvoorwaardelijk Individueel Basisinkomen (OIBi) is noodzakelijk maar ook onafwendbaar, gezien de huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het OIBi wordt door de staat gegarandeerd, wordt aan iedere staatsburger uitgekeerd en is voldoende voor het bestaansminimum. Het OIBi vervangt alle uitkeringen (bijstand, kinderbijslag, huurtoeslag, AOW, . . .) en alle fiscale voordelen. De basiszorgverzekering is voor rekening van de staat, inkomsten (inclusief OIBi) tot aan het minimumloon worden slechts laag belast.

Het O I Bi staat voor:
Onvoorwaardelijk = geen verplichte tegenprestatie
Individueel = geen korting op samenwonen
Basisinkomen = alleen voor het bestaansminimum.  
We besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:

MAATSCHAPPIJ
VOORDELEN
VOOROORDELEN
FINANCIERING
INVOERING
EXPERIMENTEN

Bij Pauw werd gepleit voor een spoedige invoering van het basisinkomen voor de 55+-leeftijdsgroep, zie de video hieronder.

Lees deze twee korte artikelen uit de Correspondent over het verband tussen armoede en gezondheid en de noodzaak om geld direct uit te keren.

NAUTILUSEDUCATIEF>>JW>>GROEPSWERK>>BASISINKOMEN>>WARMTEPOMP>>DIVERS>>STUDIECLUBVORDEN>>