BASISINKOMEN>>VOORDELEN>>VOOROORDELEN>>FINANCIERING>>
CONTACT

Nautilus Educatief
basisinkomen - vooroordelen

Vooroordeel 1: 'Lui op de bank voor de tv'
Op 5 juni 2016 werd in Zwitserland een referendum gehouden over invoering van een basisinkomen. Uit telefonische interviews bleek 70% van de 1209 ondervraagde Zwitsers het eens met de stelling: "Durch das Grundeinkommen geht der Motivation überhaupt zu arbeiten verloren", zie de figuur.

Placeholder Picture

Bij een gelijktijdige andere Zwitserse enquête [DemoSCOPE] werd gevraagd of de respondent zélf zou overwegen om te stoppen met werken: slechts 10% wilde dat.

High School in Dauphin
In Dauphin (Canada, 10.000 inwoners) werd in de jaren 1974 - 1979 een grootschalige proef gehouden met een basisinkomen voor allen onder de armoedegrens. Zij ontvingen $400 per maand maar van wat ze bijverdienden, werd 50% ingehouden tot een maximuminhouding van $400. Dit had vrijwel geen invloed op de arbeidsdeelname, behalve een kleine afname bij jonge moeders en een duidelijke afname bij 16-18 jarigen. Reden voor de eerste afname was 'meer tijd voor de kinderen'. De tweede afname correspondeerde met een sterk verhoogde high-school deelname. In de figuur is het verschil te zien tussen Dauphin en de omliggende gebieden, precies in de jaren 1974-1979 dat de proef liep.

Placeholder Picture

Uit het bovenstaande blijkt dat de angst voor massaal vrijwillig ontslag bij invoering van het basisinkomen nergens op berust.
Het lijkt erop, dat men denkt: "wél de anderen op de bank, maar ikzelf niet".

Vooroordeel 2: Basisinkomen is onbetaalbaar
Er gaat elk jaar al veel 'gratis geld' naar alle Nederlandse staatburgers, niet alleen in de vorm van uitkeringen als bijstand, AOW of allerlei toe- of bijslagen, maar ook in allelei vormen van belastingaftrek. Voor iedereen, ongeacht inkomen, was dat in 2015 van de orde van €1000 per maand. Zie de bladzijde 'financiering' voor de details.
 
Daarbij komen nog de grote besparing die optreedt wanneer bij de uitkeringen de controlerende bureaucratie overbodig wordt. En de te verwachten besparingen op de gezondheidzorg. Zie voor dit laatste het onderzoek van Forget op de bladzijde 'voordelen'.

Het basisinkomen is dus goed betaalbaar.
Dat was het al in 2014, zie de video.
Waar wachten we nog op!

NAUTILUSEDUCATIEF>>BASISINKOMEN>>MAATSCHAPPIJ>>VOORDELEN>>VOOROORDELEN>>FINANCIERING>>INVOERING>>EXPERIMENTEN>>