WARMTEPOMP>>WERKINGCOP>>CENTRALEVERWARMING>>
CONTACT

Nautilus Educatief
warmtepomp - werking / COP

Koelkast als warmtepomp
Hoewel onbekend, is iedereen eigenlijk allang vertrouwd met de warmtepomp, omdat die het hart vormt van elke koelkast. Het apparaat doet niet anders dan warmte pompen van zijn koude naar zijn warme kant, van de verdamper binnen in de koelkast naar de condensor erbuiten. De verdamper koelt daardoor af en de warmte komt vrij in de condensor achter de koelkast. Dat merk je aan de warme lucht die aan de achterzijde vrijkomt. Het proces wordt onderhouden door de compressor die elektrisch wordt aangedreven en dus elektrisch vermogen opneemt.

Placeholder Picture

COP
Het aardige is dat een warmtepomp meer warmte kan verpompen dan hij aan elektrisch vermogen opneemt! De verhouding tussen de geleverde warmte en het opgenomen elektrische vermogen wordt de prestatie-index genoemd. Engelstalig: coefficient of performance, afgekort COP. Een warmtepomp heeft dus een COP groter dan 1. In het schema wordt een warmtestroom van 3 kW uit de buitenlucht verpompt met behulp van 1 kW elektrisch vermogen. Er wordt dus 3 + 1 = 4 kW warmte door de warmtepomp geleverd voor elke opgenomen 1 kW. De COP is hier dus 4.

Placeholder Picture

De COP hangt sterk af van het temperatuurverschil tussen koude en warme kant van de warmtepomp: hoe groter dat temperatuurverschil, hoe minder warmte er bij een bepaald elektrisch vermogen wordt geleverd. Met andere woorden: de elektromotor moet meer ‘zijn best doen’ bij een groter temperatuurverschil. De COP wordt verder begrensd door de wetten van de thermodynamica en kan daarom niet eindeloos worden verhoogd door beter ontwerp. Nogmaals: hoe kleiner het temperatuurverschil dat moet worden overbrugd, hoe groter de COP.

NAUTILUSEDUCATIEF>>WARMTEPOMP>>WERKINGCOP>>CENTRALEVERWARMING>>WARMTEBRONNEN>>BALANSOPMAKEN>>CONCLUSIE>>