GROEPSWERK>>GROEPSTOETS>>SYSTEMATISCHENATUURKUNDE>>
CONTACT

Nautilus Educatief
groepswerk -
'Systematische Natuurkunde'

Placeholder Picture

Systematische Natuurkunde - editie 1998
Het theorieboek ('kernboek') van deze leermethode* berust op de eerdere gelijknamige edities van de hand van drs JW Middelink. Het werd herschreven door een team van zes auteurs en omvatte theorie en opgaven. Vanwege de invoering van het studiehuis in 2000 verscheen naast het kernboek een leerlingenhandleiding van de hand van dr JW Drijver en een uitwerkingenboek van H van Baalen. Veel onderdelen van de leerlingen handleiding zijn bruikbaar voor groepswerk.
* ©1998 Uitgeverij NijghVersluys bv, Baarn

haal de leerlingenhandleiding H2 binnen (pdf)

Leerlingenhandleiding
Dit boek bestaat uit een opgavenhulp en een practicum. Het laatste omvat een groot aantal proeven met instructies waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Het eerste bestaat hoofdzakelijk uit aanwijzingen bij alle opgaven uit het kernboek. Verder zijn daarin een 7-stappen-plan te vinden, paragraafvragen die wijzen op moeilijke punten in de theorie, paragraafpuzzels die kunnen helpen bij misconcepties, hulp bij het maken van schematische overzichten van de theorie en zelftoetsen. Die laatste hebben een compleet becijferde uitwerking waarin verwezen wordt naar het 7-stappen-plan.

Aanwijzingen

Het schrijven van aanwijzingen ('hints') is een balanceren tussen kleine duwtjes en een vrijwel volledige uitwerking. Het is wijzen op valkuilen (vergeten van km/h om te rekenen naar m/s), helpen met een figuurtje, een tussenopdracht geven, een hulpvraagje stellen, het antwoord geven zonder uitleg in de hoop dat die dan toch zelf bedacht wordt. Met steeds in het achterhoofd om zo weinig mogelijk gras voor de voeten van de leerling weg te maaien.

Als voorbeeld hier de aanwijzingen bij H2 paragraaf 10, opgave 95 t/m 100. 

Placeholder Picture

7-stappen-plan
In H2 wordt al een begin gemaakt met het systematisch oplossen van opgaven. In H3, het hoofdstuk over krachten, wordt een 7-stappen-plan gepresenteerd. In het oplossingsproces worden drie stadia onderscheiden: beeldvorming, analyse en oplossing. In de uitwerkingen van de groeps- en zelftoetsen wordt het 7-stappenplan gevolgd.

Placeholder Picture

Paragraafvragen en -puzzels
Deze zijn al besproken bij 'groepsopdrachten'.

Intermezzo's
Wanneer er bij het oplossen van opgaven specifieke problemen ontstaan, wordt daar speciale aandacht aan gegeven in korte intermezzo's. Het 7-stappen-plan is zo'n intermezzo. 

Zelftoetsen
Gelijkop met de blokkenindeling worden er zelftoetsen aangeboden. Daarmee kunnen leerlingen controleren of ze de stof op 'repetitie'-niveau beheersen. Het is de bedoeling dat de leerling de toets zelf nakijkt aan de hand van genormeerde uitwerkingen. Daarin wordt het 7-stappenplan gevolgd.

NAUTILUSEDUCATIEF>>GROEPSWERK>>MOTIVATIE>>LEERCIRKEL>>ORGANISATIE>>GROEPJESMAKEN>>GROEPSOPDRACHTEN>>PLANNING>>GROEPSTOETS>>SYSTEMATISCHENATUURKUNDE>>