GROEPSWERK>>GROEPSOPDRACHTEN>>PLANNING>>GROEPSTOETS>>
CONTACT

Nautilus Educatief
groepswerk - planning

Planningsformulier
Voor elk blok krijgt een groepje een planningsformulier - een plankaart - waarop alle activiteiten staan die het groepje moet uitvoeren. De plankaart die hier getoond wordt, hoort bij H2 §1 t/m 4. Het gehele hoofdstuk is in drie blokken verdeeld en dus met drie plankaarten beschreven. Het hoofdstuk wordt - zoals elk hoofdstuk - begonnen met een 'Het probleem met ...': een klassikaal te vertonen demonstratieproef, video of iets dergelijks. Bij O.K. kan het groepje aankruisen dat het het probleem heeft opgelost. Evenzo kan het aankruisen dat het de drie §-vragen heeft beantwoord en de §-puzzel heeft opgelost. De oplossingen noteert het groepje op het zogenaamde groepsformulier. Zie daarvoor bij groepsopdrachten. Op de plankaart kunnen afspraken genoteerd worden over het maken en bepreken van opgaven.

Placeholder Picture

In de plankolom uiterst rechts noteert het groepje de planningsdata voor de uitvoering van de practica en de inleveringsdata. Tenslotte spreekt het groepje de groepstoets af en zonodig de herkansing daarvan.

De plankaarten zitten net als andere formulieren en verslagen in een fysieke map die altijd op school en ter inzage blijft, of in een virtuele map die alleen door het groepje en de docent kan worden ingezien.

haal de plankaart binnen (pdf) haal de plankaart binnen (excel)
NAUTILUSEDUCATIEF>>GROEPSWERK>>MOTIVATIE>>LEERCIRKEL>>ORGANISATIE>>GROEPJESMAKEN>>GROEPSOPDRACHTEN>>PLANNING>>GROEPSTOETS>>SYSTEMATISCHENATUURKUNDE>>