GROEPSWERK>>PLANNING>>GROEPSTOETS>>SYSTEMATISCHENATUURKUNDE>>
CONTACT

Nautilus Educatief
groepswerk - groepstoets

Hoe neem je een groepstoets af?
Een groepstoets is een schriftelijke, formatieve toets die een groepje maakt als afsluiting van een blok. Het groepje spreekt de toets af tijdens een zelf uitgekozen les. Het groepje moet dan wel alle groepsopdrachten van het blok hebben uitgevoerd. [video5'16"]

Placeholder Picture

Zoals het woord al zegt, maken ze de toets samen en is onderling overleg toegestaan. Binas en equivalent mag erbij, ook hun eigen §-schema's die op hun plankaart staan. Een groepje van vier krijgt een toets met vier vragen die ze onderling verdelen. [video6'00"] Een groepje van drie krijgt ook vier vragen maar moet één vraag - naar eigen keuze - weglaten. Ze krijgen voor de toets een half lesuur (~ 25 min) de tijd. [video38'32"] Het maken van een opgave kost een leerling ruim een kwartier, zodat er wel overlegtijd is, maar niet teveel. Na afloop van de toets ontvangt het groepje een genormeerde uitwerking. 
 
Voorbeeld van een groepstoets
Als voorbeeld is de eerste opgave weergegeven van groepstoets 1 bij Systematische Natuurkunde N1 §2.1-2.4, mét uitwerking.

Placeholder Picture

Omdat de afname niet klassikaal gebeurt, [video9'27"] moeten er dus voldoende versies voor elk blok beschikbaar zijn. Bovendien mag elke groepstoets éénmaal worden herkanst, onder de strenge conditie "het laatste cijfer telt". Het groepje moet met de groepstoetsen 'bij' zijn wanneer er een repetitie is.

Ter individuele voorbereiding op toetsen en repetities zijn zelftoetsen erg nuttig, zoals opgenomen in de leerlingen handleiding. Geef er een complete genormeerde uitwerking bij, liefst aan de hand van het 7-stappen-plan. Zo leren ze daar ook mee werken. 

haal drie groepstoetsen bij H2 binnen (zip)
NAUTILUSEDUCATIEF>>GROEPSWERK>>MOTIVATIE>>LEERCIRKEL>>ORGANISATIE>>GROEPJESMAKEN>>GROEPSOPDRACHTEN>>PLANNING>>GROEPSTOETS>>SYSTEMATISCHENATUURKUNDE>>