NAUTILUSEDUCATIEF>>STUDIECLUB-VORDEN>>WINDMOLENS>>
CONTACT

Studieclub-Vorden
Vechten v/t WINDMOLENS

wonen 2050 windmolens basisinkomen ouderenkompu kringlooplandbw archief

Acht Achterhoekse gemeenten hebben een gezamenlijke ambitie om energieneutraal te worden in 2030 (akkoord van Groenlo). In dat kader bestudeerden wij de noodzaak van plaatsing van windmolens in de Achterhoek.
Bekijk ter orientatie de grafiek met de jaarlijkse (2016) opbrengst van zonne- en windenergie in Duitsland. Let op het verschil tussen zomer en winter. 

Placeholder Picture

Hieronder is door te klikken naar ons rapport 'Vechten voor of tegen Windmolens' met het addendum 'Windmolens weer actueel'.  Als extra's het 'LAP' (Local Action Plan) dat de basis vormt van het akkoord van Groenlo en een rekenhulpje 'WatisWatt'.

Onze conclusies uit het rapport zijn:
1 Naast zonnecellen zijn windmolens nodig om in de toekomst de energievoorziening van de Achterhoek het jaar rond veilig te stellen.
2 Die windmolens moeten zowel in de Achterhoek geplaatst worden als ergens op zee. Daarbij spelen hogere transport-, aanleg- en onderhoudskosten een rol.
3 Plaatsing moet geschieden in overeenstemming met de provinciale richtlijnen en in overleg en/of samenwerking met de omwonenden. Stel een onafhankelijk bemiddelaar in om bij conflicten eventuele plooien glad te strijken.
4 Vergisting van mest tot biogas draagt bij tot een beperking van broeikasgassen. Maar bovenal is een ruime beschikbaarheid en grootschalige opslag van biogas noodzakelijk om te kunnen zorgen voor de leveringscontinuïteit van elektriciteit.
5 Bij zonnecellen kan de subsidie op teruglevering van elektriciteit - na afloop van de huidige regeling - vervangen worden door subsidie op de plaatsing van lokale accu’s voor het overbruggen van de dag-nacht-cyclus.  

rapport: JW Drijver - Joke Regouw - Cees Kraakman

pdf: Vechten v/t Windmolens
pdf: Actualisatie Windmolens
pdf: Local Action Plan
pdf: WatisWatt
Placeholder Picture

Afdeling D66-Bronckhorst organiseerde 29 augustus 2016 een openbare discussieavond 'Leven met Windmolens'. Alle partijen in Bronckhorst, de dorpsbelangen-organisaties, de zusterpartijen uit de Achterhoek en een aantal instanties op het terrein van landschap en energie waren expliciet uitgenodigd en velen daarvan gaven acte de présence. Vooral door de inbreng van de twee inleiders - Alex de Meijer en Stan Hellegers - werd die avond de onvermijdelijkheid van windmolens duidelijk. Hieronder is door te klikken naar een verslag van de hand van Arjan de Brouwer en een reactie van het studiegroepje.

pdf: Verslag discussieavond
pdf: Hoe nu verder?
NAUTILUSEDUCATIEF>>JW>>GROEPSWERK>>BASISINKOMEN>>WARMTEPOMP>>DIVERS>>STUDIECLUBVORDEN>>WINDMOLENS>>