NAUTILUSEDUCATIEF>>STUDIECLUB-VORDEN>>OUDERENKOMPU>>
CONTACT

Studieclub-Vorden
OUDEREN & COMPUTERS

wonen 2050 windmolens basisinkomen ouderenkompu kringlooplandbw archief

Langer zelfstandig? Met een geschikte woning en goede hulp ben je er nog niet. In de wereld van zorg en welzijn wordt vaak gebruikt gemaakt van de zogenaamde zelfredzaamheidsmatrix (Movisie). Voor 10 levensdomeinen kun je dan nagaan of iemand zichzelf kan redden of een bepaalde vorm van hulp nodig heeft. Deze domeinen kunnen wij ook gebruiken om na te gaan of iemand die ondanks beperkingen zelfstandig woont, baat heeft bij digitale hulpmiddelen om zichzelf te kunnen redden. 

Placeholder Picture

De tien domeinen met voorbeelden:
Dagbesteding (vrije tijd, zinvolle activiteiten). Via internet uitzoeken en regelen van allerlei zaken.
Woonsituatie. Vinden van een geschikte woning gaat via internet, betalen huur, gas, licht water, tuinonderhoud regelen.
Lichamelijk functioneren. Benodigde behandeling en verpleging, afspraken via internet, inzien epd, instructies via smartphone over medicijngebruik.
Psychisch functioneren. Sombere gevoelens, depressie, lotgenoten contact, online cursussen.
Cognitief functioneren. Kennis opnemen en verwerken, waarnemen, denken, taal, geheugen, concentratie, bijvoorbeeld digitale agenda. 
Huishouden. Huis schoonhouden, de was doen, boodschappen doen, koken. Digitaal hulp regelen. 
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Je zelf verzorgen, wc gang, zelf kunnen eten. 
Sociaal netwerk. Hoe onderhoud je dat met familie, vrienden? Telefoon, Facebook, Skype. 
Mobiliteit. Van rollator en rolstoel tot trein, bus, taxi. Boekingen gaan tegenwoordig via internet. 
Financiële situatie. Regelen via internet met wachtwoord / DigiD: aanvragen toeslagen, declareren kosten, belastingaangifte. 

Wat zijn onze conclusies en aanbevelingen?
Wij constateren dat het ook voor ouderen die op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen noodzakelijk is digitaal vaardig te zijn. Je kunt niet zonder op allerlei gebied. De eerste inzet is daarom alle ouderen te motiveren te leren internetten. Voor wie dat een brug te ver is (denk ook aan laaggeletterden) zijn digitale adviseurs een goede oplossing. Net als ouderenadviseurs zouden zij de ouderen bij alle noodzakelijke digitale activiteiten kunnen bijstaan. Het lijkt ons daarbij niet handig voor elk onderdeel van het dagelijks leven een andere digicoach te laten komen. We vragen ons af of de gemeente wel voldoende oog heeft voor de groep ouderen die niet meer toekomt aan het leren van digitale vaardigheden en dan met name die ouderen die hiervoor geen beroep op naasten kunnen doen. Is er voor hen een vangnet, zodat ook zij mee kunnen doen? Kunnen de sociale teams wat voor hen betekenen? En hoe dan? Is er steun en scholing voor digitale persoonlijke coaches aan huis? Zie verder ons rapport 'Ouderen en Computers' onder de gelijknamige knop.
  
rapport: JW Drijver - Joke Regouw - Cees Kraakman - Marc Vervoort

pdf: Ouderen en Computers
NAUTILUSEDUCATIEF>>JW>>GROEPSWERK>>BASISINKOMEN>>WARMTEPOMP>>DIVERS>>STUDIECLUBVORDEN>>OUDERENCOMPUTERS>>