NAUTILUSEDUCATIEF>>STUDIECLUB-VORDEN>>BASISINKOMEN>>
CONTACT

Studieclub-Vorden
Het BASISINKOMEN

wonen 2050 windmolens basisinkomen ouderenkompu kringlooplandbw archief

In de loop van 2017 hebben vijf Nederlandse gemeenten toestemming gekregen van staatssecretaris Jette Kleinsma om te experimenteren met regelvrije bijstand in het kader van de participatiewet. Deze experimenten worden vaak bekeken als opstapjes naar het basisinkomen, voluit het OIBi: Onvoorwaardelijk Individueel Basisinkomen.
Voor de studieclub aanleiding om zich in dit onderwerp te verdiepen. Voor deze gelegenheid aangevuld met Rita Boshart en Marc Vervoort

Placeholder Picture

Jetta Klijnsma met wethouders uit Den Boer en Groningen

Wij namen ons voor om het basisinkomen te bestuderen en alles wat daar in de maatschappij mee samenhangt. Het onderwerp bleek echter wel erg uitgebreid en bovendien moeilijk in deel-onderwerpen op te splitsen. Ook waren er in dde club fundamentele verschillen van inzicht over de basisuitgangspunten bij de uitvoering van sociale zekerheid. We bleven steken in een discussie of de maatschappij behoefte heeft aan een verbetering van het bestaande stelsel of aan het invoeren van een of ander basisinkomen.
 
Aan hen die zich in dit onderwerp willen verdiepen, bieden we twee pdf-documenten aan om binnen te halen. Eén bevat discussiestukken basisinkomen van onze eigen hand, de ander is de Tweede-Kamerdiscussie over de motie-Klein (Vrijzinnige Partij) van 26-01-2016. Zeker in dit tweede stuk worden alle voors én tegens aangaande het basisinkomen uitvoerig belicht.
 
Dit keer dus van ons géén rapport en géén aanbevelingen! 
 
JW Drijver - Joke Regouw - Cees Kraakman - Rita Boshart - Marc Vervoort

pdf: basisinkomen
pdf: motie Klein

Eén van de deel-onderwerpen van onze studie was de vraag hoe je het basisinkomen eigenijk invoert. Doe je dat in één klap of geleidelijk? In dat laatste geval, aan welke groep(en) stel je het dan het eerst beschikbaar? Aan ongehuwde moeders? Aan mensen in de bijstand? Aan kunstenaars? Aan de groep 55+'ers die zo moeilijk aan de bak komen?

Ter oriëntatie een video uit het programma 'Pauw' over invoering van het basisinkomen - om te beginnen bij AOW'ers en 55/60+'ers. Pleitbezorgers zijn Antoinette Hertsenberg (Radar) en Annemarie van Gaal - bien etonné de se trouver ensemble!

NAUTILUSEDUCATIEF>>JW>>GROEPSWERK>>BASISINKOMEN>>WARMTEPOMP>>DIVERS>>STUDIECLUBVORDEN>>BASISINKOMEN>>