BASISINKOMEN>>VOOROORDELEN>>FINANCIERING>>INVOERING>>
CONTACT

Nautilus Educatief
basisinkomen - financiering

'Gratis geld'
Er gaat elke maand heel veel 'gratis geld' naar alle Nederlandse staatburgers, niet alleen in de vorm van uitkeringen als bijstand, AOW of allerlei toe- of bijslagen, maar ook in alle vormen van belastingaftrek. Voor iedereen, ongeacht inkomen, was dat in 2015 in de orde van €1000. In de tabel zijn als voorbeeld 18 gevallen nagerekend. Ter vergelijking wordt er ook een IOBi voorgesteld.

Voor details: klik op de tabel voor een pdf. 

Placeholder Picture

Besparing op controletaken
Omdat met de invoering van het OIBi alle uitkeringen en belastingvoordelen verdwijnen, verdwijnt ook alle controle daarop. Geen controle meer of er een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd ('tandenborstels tellen'), op het bijverdienen in geval van een (bijstands)uitkering, op de 'vrijwillige' tegenprestatie. En er komt een einde aan de trainingen voor het sollicitatiecircus. De totale kosten van dit controleapparaat zijn onbekend maar schattingen komen uit op iets in de orde van 5 miljard euro.

Andere besparingen
Een belangrijke conclusie uit het MINCOME experiment te Dauphin (Canada) was een significante afname van gezondheidskosten in het stadje gedurende de vijf jaar dat het experiment liep. Onderzoekster Forget schreef dit toe aan het gevoel van grotere bestaanszekerheid die de deelnemers ondervonden.

Andere maatschappelijke besparingen kunnen voortvloeien uit verbeterde scholing en verminderde studieschulden, uit verbeterde ondernemingsmogelijkheden, uit het aannemen van 'kleine baantjes', uit de gunstige invloed van het makkelijker maken van mantelzorg en vrijwilligerswerk op de gehele maatschappij.
 
Al deze en nog meer effecten zullen pas bij invoering van het OIBi zichtbaar worden en pas dan kunnen worden onderzocht.

NAUTILUSEDUCATIEF>>BASISINKOMEN>>MAATSCHAPPIJ>>VOORDELEN>>VOOROORDELEN>>FINANCIERING>>INVOERING>>EXPERIMENTEN>>