Nautilus Educatief
groepswerk samenwerkend leren kolb groepjes
organisatie
planning
Planningsformulier
Voor elk blok krijgt een groepje een planningsformulier - een plankaart - waarop alle activiteiten staan die het groepje moet uitvoeren. De plankaart die rechts getoond wordt, is in Excel opgemaakt. Klik er op voor een betere weergave. De plankaart geldt voor de leermethode 'Systematische Natuurkunde' van 1998.

De getoonde plankaart geldt voor hoofdstuk 2 paragrafen 2.1 t/m 2.4 van het vwo-boek. Het gehele hoofdstuk is in drie blokken verdeeld en dus met drie plankaarten beschreven. Deze plankaarten zijn binnen te halen als pdf-bestand of als Excel-bestand. Het hoofdstuk wordt - zoals elk hoofdstuk - begonnen met een 'Het probleem met ...': een klassikaal te vertonen demonstratieproef, video of iets dergelijks. Bij O.K. kan het groepje aankruisen dat het het probleem heeft opgelost. Evenzo kan het aankruisen dat het de drie §-vragen heeft beantwoord en de §-puzzel heeft opgelost. De oplossingen noteert het groepje op het zogenaamde groepsformulier. Op de plankaart kunnen afspraken genoteerd worden over het maken en bepreken van opgaven.

In de plankolom noteert het groepje de planningsdata voor de uitvoering van de practica en de inleveringsdata. Tenslotte spreekt het groepje de groepstoets af en zonodig de herkansing daarvan.

De plankaarten zitten net als andere formulieren en verslagen in een fysieke map die altijd op school en ter inzage blijft, of in een virtuele map die alleen door het groepje en de docent kan worden ingezien.
Voorbeeld van een Plankaart
leercirkel van Kolb
motivatie
groepsopdrachten
'Systematische Natuurkunde'
organisatie
Nautilus Educatief