Nautilus Educatief
groepstoets
groepswerk samenwerkend leren kolb groepjes
organisatie
groepstoets
Zoals het woord al zegt, maken ze de toets samen en is onderling overleg toegestaan. Binas en equivalent mag erbij, ook hun eigen §-schema's. Een groepje van vier krijgt een toets met vier vragen die ze onderling verdelen. [video6'00"] Een groepje van drie krijgt ook vier vragen maar moet één vraag - naar eigen keuze - weglaten. Ze krijgen voor de toets een half lesuur (~ 25 min) de tijd. [video38'32"] Het maken van een opgave kost een leerling ruim een kwartier, zodat er wel overlegtijd is, maar niet teveel. Na afloop van de toets ontvangt het groepje een genormeerde uitwerking.
Voorbeeld van een groepstoets
leercirkel van Kolb
motivatie
groepsopdrachten
'Systematische Natuurkunde'
organisatie
Nautilus Educatief
Hoe neem je een groepstoets af?
Een groepstoets is een schriftelijke toets die een groepje maakt als afsluiting van een lesblok. Het groepje spreekt de toets af tijdens een zelf uitgekozen les. Het groepje moet dan wel alle groepsopdrachten van het blok hebben uitgevoerd. [video5'16"]
Omdat de afname niet klassikaal gebeurt, [video9'27"] moeten er dus voldoende versies voor elk blok beschikbaar zijn. Bovendien mag elke groepstoets éénmaal worden herkanst, maar alleen het laatste cijfer telt. Het groepje moet met de groepstoetsen 'bij' zijn wanneer er een repetitie is.

Voorbeeld van een groepstoets
Rechts is de eerste opgave mét uitwerking weergegeven van groepstoets 1 bij Systematische Natuurkunde N1 §2.1-2.4. Klik er op voor een betere weergave. HIER kun je drie groepstoetsen bij heel H2 downloaden.