Nautilus Educatief
groepswerk samenwerkend leren kolb groepjes
basisinkomen
Invoering van een Onvoorwaardelijk Individueel Basisinkomen (OIBi) is noodzakelijk maar ook onafwendbaar, gezien de huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het OIBi wordt door de staat gegarandeerd, wordt aan iedere staatsburger uitgekeerd en is voldoende voor het bestaansminimum. Het OIBi vervangt alle uitkeringen (bijstand, kinderbijslag, huurtoeslag, AOW, . . .) en alle fiscale voordelen. De basiszorgverzekering is voor rekening van de staat, inkomsten (inclusief OIBi) tot aan het minimumloon worden slechts laag belast.

OIBi: Onvoorwaardelijk = geen verplichte tegenprestatie; Individueel = geen korting op samenwonen; Basisinkomen = alleen voor het bestaansminimum.
Voordelen
Vooroordelen
Financiering
Invoering
Ontwikkelingen
Nautilus Educatief
Antoinette Hertsenberg en Annemarie van Gaal bij Pauw
Het basisinkomen experiment in Finland